CSR aktivity

RESPILON® od počátku své ochranné nanovlákenné výrobky nejen prodává, ale také nejrůznějšími způsoby podporuje osoby, které své zdraví musejí bránit nejintenzivněji: nemocné, těhotné ženy, děti nebo seniory.

CSR aktivity společnosti podporují to, co říká motto RESPILONU® – „Život za to stojí!“Výroční zpráva 2018

RESPILON® od počátku své ochranné nanovlákenné výrobky nejen prodává,
ale také nejrůznějšími způsoby podporuje osoby, které své zdraví musejí
bránit nejintenzivněji: nemocné, těhotné ženy, děti nebo seniory.


Po pěti letech na trhu jsme se v roce 2018 rozhodli tuto pomoc povýšit na
novou úroveň a provádět ji na ještě systematičtějším základě. V našem týmu
jsme pro CSR aktivity vyčlenili ty nejzkušenější kolegy, navázali spolupráci
s řadou nadací i charitativních organizací a samostatně nebo ve spolupráci
s nimi během dvanácti měsíců realizovali několik dobročinných projektů.

 

 Výroční zprávu za rok 2018 si můžete prohlédnout zde. 

Naši partneři

Nadační fond Šance onkoláčkům

Fond vznikl s cílem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami a s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním. Od roku 2014 již zprostředkoval pomoc 300 dětem v onkologické léčbě a 110 dětem trpícím dalšími chorobami. Prostředky pro pomoc – včetně psychické – získává pomocí veřejné sbírky, dobročinných bazarů a kulturních akcí.

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Fond již od roku 1999 podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Jeho prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Dále Krtek zajišťuje dovybavení pracovišť kliniky a přispívá na výzkum i vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu.

Klub nemocných cystickou fibrózou

Cystická fibróza je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí. Projevuje se mj. opakovanými infekcemi dýchacích cest, jež postupně způsobují poškození plic. Klub usiluje o zlepšování kvality života osob trpících cystickou fibrózou a o vyšší informovanost veřejnosti o tomto onemocnění.

MYJÓMI, družstvo invalidů

Organizace začínala v roce 2012 jako firma zabývající se ručním mytím automobilů, dnes se věnuje i montážním a demontážním kooperacím. Pro řadu společností řeší controlling a správu vozových parků. Působí coby významný zaměstnavatel více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. 

Senior pas

Unikátní projekt dlouhodobě podporuje obyvatelstvo České republiky ve věku od 55 let. Přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior pas. Nabízené slevy ve výši 5–50 % se zaměřují na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Rodinné pasy

Projekt vznikl roku 2006 s cílem podpořit rodiny s dětmi do 18 let. Podporuje rodinné rozpočty slevami, které lze čerpat na výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních a sportovních akcí. Aktuálně projekt funguje v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji a Hlavním městě Praha.

Nadační fond KOMETA

Nestátní nezisková organizace vznikla roku 2015 a podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Věnuje se dětem s PAS do 18 let na území JMK s cílem zvýšit povědomí o autismu, pomoci při výchově a vzdělávání těchto dětí i jejich začleňování do společnosti. Rodinám poskytuje poradenství a pomůcky, dětem asistentství. Organizuje volnočasové aktivity a společenské akce.

Zdravotní klaun

Nezisková organizace s národní i mezinárodní působností již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem a osamělým seniorům. Na 86 profesionálních Zdravotních klaunů navštěvuje 63 nemocnic, 7 domovů pro seniory a jeden hospic. Ročně uskuteční přes 3700 návštěv, kterými přispívají ke zlepšení psychického i celkového zdravotního stavu pacientů.

Občanské sdružení LOGO

Posláním OS LOGO je už od roku 2002 pomáhat osobám postiženým závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Klientem není pouze postižený, ale celá jeho rodina. Cílem služeb je poskytnout daným osobám šanci na všestranně plnohodnotný život. Patří sem mj. sociální rehabilitace a sociální poradenství, raná péče i provoz centra denních služeb. Důraz se klade na nácvik zvládání běžných denních aktivit a soběstačnosti.

Neziskové sdružení ONKA

Sdružení rodičů dětí s onkologickým onemocněním působí již osmým rokem při Klinice dětské onkologie FN Brno a díky regionálním centrům i v dalších městech. Zakládajícími členy jsou rodiče nemocných dětí, kteří přišli s myšlenkou pomoci dalším rodičům, jejichž dítě bojuje se závažným onemocněním. Mezi aktivity sdružení patří výtvarné dílny pro děti a rodiče v nemocnici, telefonická infolinka, relaxační pobyty a podpora pozůstalých rodičů.

Sun Drive Communications

Agentura pořádá pro klienty společenské i firemní akce, přičemž zajišťuje organizaci, program, propagaci, výrobu tiskovin a catering. Specializuje se na projekty orientované na seniory a rodiny – mj. je koordinátorem projektu Rodinné pasy a nositelem projektu Senior pas. Realizuje též konference různého rozsahu i venkovní pódiové akce (koncerty, veřejná vystoupení, promo kampaně).

Společně k úsměvu

Pacientská organizace převážně mladých lidí, kteří si v dětském věku či dospívání prošli onkologickou léčbou. Vytváří rozsáhlou síť sdílející zkušenosti a informace, usiluje též o propojení klinik dětské onkologie a hematologie po celé České republice. Jedním z jejích záměrů je vracet vyléčené pacienty v roli tzv. moudrých rádců neboli mentorů na dětskou onkologii.

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP je 3. největší zdravotní pojišťovnou v ČR. Nabízí řadu benefitů jako preventivní prohlídky zdarma, finanční příspěvky na prevenční programy či program slev PRO-FIT. V něm OZP poskytuje klientům možnost využívat slev a dalších výhod u smluvních partnerů. Pojištěnci OZP taktéž nemusí obíhat úřady, protože základní administrativní úkony vyřeší pohodlně online.

Děti na dlani

Nadační fond přispívá ke zlepšení péče o předčasně narozené děti. Na základě potřeb definovaných primáři 12 specializovaných center pro nedonošené novorozence pomáhá pořizovat vybavení do těchto center i dalších porodnických zařízení. Na popsané účely jde 100 % prostředků získaných od dárců, o jejich použití rozhoduje komise expertů České neonatologické společnosti.

Neonatologické oddělení FN Brno

Neonatologické oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče pro novorozence spadá pod Fakultní nemocnici Brno. Poskytuje veškerou péči o děti narozené předčasně i v původním termínu. Tým lékařů a sester dbá na neustálý kontakt matky s dítětem a maximální zapojení rodičů. Oddělení je držitelem titulu Baby-Friendly Hospital a certifikátu odbornosti ISO 9001:2008.

Karta seniora pomáhá seniorům rozvíjet aktivní životní styl, pěstovat koníčky, budovat přátelství a hodnotné vztahy. Cílem je umožnit setkávání při zajímavých příležitostech a inspirovat k netradičním aktivitám. S kartou mají senioři neustálý přísun výhodných nabídek pořádaných akcí i slev.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v Česku a jedno z největších v Evropě s kapacitou 2 199 lůžek, které ročně hospitalizuje 79 000 pacientů, což je nejvíce v celé České republice. FN Motol je rozsáhlý komplex nemocničních budov v Praze 5-Motole. Jejich poslání shrnuje heslo: "sloužíme generacím”. 

 

Zemská porodnice u svatého Apolináře (známá jako Porodnice U Apolináře) jslouží především jako porodnice, dále slouží Gynekologicko–porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze. Základními cíli činnosti gynekologicko-porodnické kliniky jsou léčebně-preventivní péče, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost.

Cílem Nadačního fondu N ve FN Motol je nejen zachránit děti, které se narodily předčasně a čeká je ještě dlouhý boj o život, ale zároveň nacházet nové, lepší metody a způsoby, které by těmto malým bojovníkům zajistily co nejmenší zdravotní komplikace a co nejlepší start do života. 

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) je pacientská organizace, navazující na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci. Jedním z hlavních cílů je zvýšení obecného povědomí o plicních nemocech, prohloubení vzájemné informovanosti a zlepšení spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

Charitativní nadace z Ukrajiny „Breathe free“  byla založena v roce 2014 rodiči, kteří společně vychovávají chlapečka Timothyho s cystickou fibrózou. Nadace sjednocuje rodiče, podniky i další organizace, cílem je začlenit pacienty do normálního života. Breathe free zároveň edukuje veřejnost a snaží se o zdokonalení zdravotnického systému.

Klub cystickej fibrózy na Slovensku vznikl v roce 1995. Stálým posláním Klubu je zlepšovat zdravotní i sociální podmínky života lidí s cystickou fibrózou i jejich rodin. Klub cystickej fibrózy se také zabývá ochranou práv a zájmů, přičemž podporuje integraci pacientů a jejich rodin do společnosti. 

Nadace Matio již od roku 1997 poskytuje oporu nemocným cystickou fibrózou a jejich rodinám v Polsku. Nadace podporuje informovanost veřejnosti o cystické fibróze a trvale poukazuje na fakt, že tato nemoc není jen problémem nemocných, ale i nosičů onemocnění. 

Přes 1,2 milionu členů a spousta benefitů – to je Klub pevného zdraví. Díky členství můžete využívat širokou nabídku slev pro celou rodinu od partnerů klubu. Průběžně stále připravujeme další, ještě atraktivnější výhody, ale už teď si jistě vyberete ze slev pro zdravý životní styl, sportování, hubnutí, relaxaci, cestování a spoustu dalších aktivit.

RESPILON® Česká republika

Jaselská 14, 602 00 Brno
tel.: +420 530 332 163
info@respilon.com

Výrobce

RESPILON Ltd., 
207 Regent Street, London
www.respilon.com