"Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno...“ 

Naši partneři

Nadační fond Šance onkoláčkům

Fond vznikl s cílem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami a s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním. Od roku 2014 již zprostředkoval pomoc 300 dětem v onkologické léčbě a 110 dětem trpícím dalšími chorobami. Prostředky pro pomoc – včetně psychické – získává pomocí veřejné sbírky, dobročinných bazarů a kulturních akcí.

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Fond již od roku 1999 podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Jeho prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Dále Krtek zajišťuje dovybavení pracovišť kliniky a přispívá na výzkum i vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu.

Klub nemocných cystickou fibrózou

Cystická fibróza je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí. Projevuje se mj. opakovanými infekcemi dýchacích cest, jež postupně způsobují poškození plic. Klub usiluje o zlepšování kvality života osob trpících cystickou fibrózou a o vyšší informovanost veřejnosti o tomto onemocnění.

MYJÓMI, družstvo invalidů

Organizace začínala v roce 2012 jako firma zabývající se ručním mytím automobilů, dnes se věnuje i montážním a demontážním kooperacím. Pro řadu společností řeší controlling a správu vozových parků. Působí coby významný zaměstnavatel více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. 

Senior pas

Unikátní projekt dlouhodobě podporuje obyvatelstvo České republiky ve věku od 55 let. Přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior pas. Nabízené slevy ve výši 5–50 % se zaměřují na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Rodinné pasy

Projekt vznikl roku 2006 s cílem podpořit rodiny s dětmi do 18 let. Podporuje rodinné rozpočty slevami, které lze čerpat na výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních a sportovních akcí. Aktuálně projekt funguje v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji a Hlavním městě Praha.

Nadační fond KOMETA

Nestátní nezisková organizace vznikla roku 2015 a podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Věnuje se dětem s PAS do 18 let na území JMK s cílem zvýšit povědomí o autismu, pomoci při výchově a vzdělávání těchto dětí i jejich začleňování do společnosti. Rodinám poskytuje poradenství a pomůcky, dětem asistentství. Organizuje volnočasové aktivity a společenské akce.

Zdravotní klaun

Nezisková organizace s národní i mezinárodní působností již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem a osamělým seniorům. Na 86 profesionálních Zdravotních klaunů navštěvuje 63 nemocnic, 7 domovů pro seniory a jeden hospic. Ročně uskuteční přes 3700 návštěv, kterými přispívají ke zlepšení psychického i celkového zdravotního stavu pacientů.

Občanské sdružení LOGO

Posláním OS LOGO je už od roku 2002 pomáhat osobám postiženým závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Klientem není pouze postižený, ale celá jeho rodina. Cílem služeb je poskytnout daným osobám šanci na všestranně plnohodnotný život. Patří sem mj. sociální rehabilitace a sociální poradenství, raná péče i provoz centra denních služeb. Důraz se klade na nácvik zvládání běžných denních aktivit a soběstačnosti.

Neziskové sdružení ONKA

Sdružení rodičů dětí s onkologickým onemocněním působí již osmým rokem při Klinice dětské onkologie FN Brno a díky regionálním centrům i v dalších městech. Zakládajícími členy jsou rodiče nemocných dětí, kteří přišli s myšlenkou pomoci dalším rodičům, jejichž dítě bojuje se závažným onemocněním. Mezi aktivity sdružení patří výtvarné dílny pro děti a rodiče v nemocnici, telefonická infolinka, relaxační pobyty a podpora pozůstalých rodičů.

Sun Drive Communications

Agentura pořádá pro klienty společenské i firemní akce, přičemž zajišťuje organizaci, program, propagaci, výrobu tiskovin a catering. Specializuje se na projekty orientované na seniory a rodiny – mj. je koordinátorem projektu Rodinné pasy a nositelem projektu Senior pas. Realizuje též konference různého rozsahu i venkovní pódiové akce (koncerty, veřejná vystoupení, promo kampaně).

Společně k úsměvu

Pacientská organizace převážně mladých lidí, kteří si v dětském věku či dospívání prošli onkologickou léčbou. Vytváří rozsáhlou síť sdílející zkušenosti a informace, usiluje též o propojení klinik dětské onkologie a hematologie po celé České republice. Jedním z jejích záměrů je vracet vyléčené pacienty v roli tzv. moudrých rádců neboli mentorů na dětskou onkologii.

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP je 3. největší zdravotní pojišťovnou v ČR. Nabízí řadu benefitů jako preventivní prohlídky zdarma, finanční příspěvky na prevenční programy či program slev PRO-FIT. V něm OZP poskytuje klientům možnost využívat slev a dalších výhod u smluvních partnerů. Pojištěnci OZP taktéž nemusí obíhat úřady, protože základní administrativní úkony vyřeší pohodlně online.

Děti na dlani

Nadační fond přispívá ke zlepšení péče o předčasně narozené děti. Na základě potřeb definovaných primáři 12 specializovaných center pro nedonošené novorozence pomáhá pořizovat vybavení do těchto center i dalších porodnických zařízení. Na popsané účely jde 100 % prostředků získaných od dárců, o jejich použití rozhoduje komise expertů České neonatologické společnosti.

Neonatologické oddělení FN Brno

Neonatologické oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče pro novorozence spadá pod Fakultní nemocnici Brno. Poskytuje veškerou péči o děti narozené předčasně i v původním termínu. Tým lékařů a sester dbá na neustálý kontakt matky s dítětem a maximální zapojení rodičů. Oddělení je držitelem titulu Baby-Friendly Hospital a certifikátu odbornosti ISO 9001:2008.

Projekt RESPILON PRO DĚTI OD DĚTÍ

Již čtyři roky umožňuje RESPILON® pomocí nanotechnologií vést lidem lepší a zdravější život. Naší novou možností, jak chránit sebe a své blízké, je RESPILON® Antismog Scarf – šátek s nanovlákenným filtrem, který zachycuje i ty nejmenší smogové a prachové částice, viry, bakterie a alergeny. Na rozdíl od roušek, jeho nošení „nevzbuzuje přílišné emoce“.

Nejvíce si pomoc podle našeho názoru zaslouží děti, které místo bezstarostného života musejí čelit vážné nemoci. Právě pro ně jsme v březnu 2018 realizovali projekt RESPILON PRO DĚTI OD DĚTÍ, spojený se zmíněným ochranným šátkem. Při této soutěži jsme hledali nejveselejší a nejzajímavější potisk. Děti kreslily a posílaly své návrhy, z nichž trojici vítězů určily opět děti. Obrázek s nejvyšším počtem hlasů umístíme na skutečný šátek a výsledný výrobek nabídneme dětem po celém světě. Budou se jím moci bránit proti chřipce nebo alergenům, ale také chránit svou imunitu při onemocněních nejzávažnějších.

Soutěž v číslech

81 maleb a kreseb, které nám poslaly děti z celé ČR

3 vítězové:

1. Karolína Hanušová

2. Tereza Freyová

3. Stela Protivanská

15 000 Kč - každý vítěz obdrží nanovlákenné výrobky této hodnoty

Autorka vítězného designu šátku, čtrnáctiletá Karolína, vybrala nadaci, které budeme vyplácet 20 Kč z každého prodaného šátku s jejím motivem. Tou nadací je Klub nemocných cystickou fibrózou, srdečně gratulujeme!  Následovalo ale gesto, které nám vyrazilo dech. Kája se rozhodla věnovat této nadaci i celou svoji výhru v hodnotě 15 000 Kč! Klobouk dolů!

Důvod? Tady je: „Do soutěže jsem se připojila, protože mám tetu s cystickou fibrózou a velmi ráda bych podpořila její klub, který se snaží co nejvíce pomáhat stejně nemocným. Jsem ráda, že mohu výhrou ve vaší soutěži tento klub podpořit, že moje přispění může pomoci těm, kteří to opravdu potřebují a věřím, že tato pomoc dává smysl.“ Kája

RESPILON® Česká republika

Areál Nový Cejl, Cejl 12, 602 00 Brno
tel.: +420 773 966 541
e-mail: j.pakosta@respilon.com
web: www.respilon.cz

Výrobce

RESPILON Ltd., 
207 Regent Street, London
www.respilon.com