"S dospělostí zjistíte, že máte dvě ruce. Jednu, abyste pomáhali sobě, druhou abyste pomohli světu.“  

Audrey Hepburn

Naši partneři

Nadační fond Šance onkoláčkům

Fond vznikl s cílem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami a s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním. Od roku 2014 již zprostředkoval pomoc 300 dětem v onkologické léčbě a 110 dětem trpícím dalšími chorobami. Prostředky pro pomoc – včetně psychické – získává pomocí veřejné sbírky, dobročinných bazarů a kulturních akcí.

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Fond již od roku 1999 podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Jeho prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Dále Krtek zajišťuje dovybavení pracovišť kliniky a přispívá na výzkum i vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu.

Klub nemocných cystickou fibrózou

Cystická fibróza je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí. Projevuje se mj. opakovanými infekcemi dýchacích cest, jež postupně způsobují poškození plic. Klub usiluje o zlepšování kvality života osob trpících cystickou fibrózou a o vyšší informovanost veřejnosti o tomto onemocnění.

MYJÓMI, družstvo invalidů

Organizace začínala v roce 2012 jako firma zabývající se ručním mytím automobilů, dnes se věnuje i montážním a demontážním kooperacím. Pro řadu společností řeší controlling a správu vozových parků. Působí coby významný zaměstnavatel více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. 

Senior pas

Unikátní projekt dlouhodobě podporuje obyvatelstvo České republiky ve věku od 55 let. Přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior pas. Nabízené slevy ve výši 5–50 % se zaměřují na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Rodinné pasy

Projekt vznikl roku 2006 s cílem podpořit rodiny s dětmi do 18 let. Podporuje rodinné rozpočty slevami, které lze čerpat na výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních a sportovních akcí. Aktuálně projekt funguje v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji a Hlavním městě Praha.

Nadační fond KOMETA

Nestátní nezisková organizace vznikla roku 2015 a podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Věnuje se dětem s PAS do 18 let na území JMK s cílem zvýšit povědomí o autismu, pomoci při výchově a vzdělávání těchto dětí i jejich začleňování do společnosti. Rodinám poskytuje poradenství a pomůcky, dětem asistentství. Organizuje volnočasové aktivity a společenské akce.

Zdravotní klaun

Nezisková organizace s národní i mezinárodní působností již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem a osamělým seniorům. Na 86 profesionálních Zdravotních klaunů navštěvuje 63 nemocnic, 7 domovů pro seniory a jeden hospic. Ročně uskuteční přes 3700 návštěv, kterými přispívají ke zlepšení psychického i celkového zdravotního stavu pacientů.

Občanské sdružení LOGO

Posláním OS LOGO je už od roku 2002 pomáhat osobám postiženým závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Klientem není pouze postižený, ale celá jeho rodina. Cílem služeb je poskytnout daným osobám šanci na všestranně plnohodnotný život. Patří sem mj. sociální rehabilitace a sociální poradenství, raná péče i provoz centra denních služeb. Důraz se klade na nácvik zvládání běžných denních aktivit a soběstačnosti.

Neziskové sdružení ONKA

Sdružení rodičů dětí s onkologickým onemocněním působí již osmým rokem při Klinice dětské onkologie FN Brno a díky regionálním centrům i v dalších městech. Zakládajícími členy jsou rodiče nemocných dětí, kteří přišli s myšlenkou pomoci dalším rodičům, jejichž dítě bojuje se závažným onemocněním. Mezi aktivity sdružení patří výtvarné dílny pro děti a rodiče v nemocnici, telefonická infolinka, relaxační pobyty a podpora pozůstalých rodičů.

Sun Drive Communications

Agentura pořádá pro klienty společenské i firemní akce, přičemž zajišťuje organizaci, program, propagaci, výrobu tiskovin a catering. Specializuje se na projekty orientované na seniory a rodiny – mj. je koordinátorem projektu Rodinné pasy a nositelem projektu Senior pas. Realizuje též konference různého rozsahu i venkovní pódiové akce (koncerty, veřejná vystoupení, promo kampaně).

Společně k úsměvu

Pacientská organizace převážně mladých lidí, kteří si v dětském věku či dospívání prošli onkologickou léčbou. Vytváří rozsáhlou síť sdílející zkušenosti a informace, usiluje též o propojení klinik dětské onkologie a hematologie po celé České republice. Jedním z jejích záměrů je vracet vyléčené pacienty v roli tzv. moudrých rádců neboli mentorů na dětskou onkologii.

Projekt RESPILON PRO DĚTI OD DĚTÍ

Již čtyři roky umožňuje RESPILON® pomocí nanotechnologií vést lidem lepší a zdravější život. Naší novou možností, jak chránit sebe a své blízké, je RESPILON® Antismog Scarf – šátek s nanovlákenným filtrem, který zachycuje i ty nejmenší smogové a prachové částice, viry, bakterie a alergeny. Na rozdíl od roušek, jeho nošení „nevzbuzuje přílišné emoce“.

Nejvíce si pomoc podle našeho názoru zaslouží děti, které místo bezstarostného života musejí čelit vážné nemoci. Právě pro ně jsme v březnu 2018 realizovali projekt RESPILON PRO DĚTI OD DĚTÍ, spojený se zmíněným ochranným šátkem. Při této soutěži jsme hledali nejveselejší a nejzajímavější potisk. Děti kreslily a posílaly své návrhy, z nichž trojici vítězů určily opět děti. Obrázek s nejvyšším počtem hlasů umístíme na skutečný šátek a výsledný výrobek nabídneme dětem po celém světě. Budou se jím moci bránit proti chřipce nebo alergenům, ale také chránit svou imunitu při onemocněních nejzávažnějších.

Soutěž v číslech

81 maleb a kreseb, které nám poslaly děti z celé ČR

3 vítězové:

1. Karolína Hanušová

2. Tereza Freyová

3. Stela Protivanská

15 000 Kč - každý vítěz obdrží nanovlákenné výrobky této hodnoty

20 Kč z každého prodaného šátku vyrobeného dle vítězného návrhu obdrží Klub nemocných cystickou fibrózou

RESPILON® Česká republika

Areál Nový Cejl, Cejl 12, 602 00 Brno
tel.: +420 602 311 983
e-mail: p.hubner@respilon.com
web: www.respilon.cz

RESPILON AIR®: Poptávka a technické dotazy

Oknoplastik s.r.o.
tel: +420 727 875 120
e-mail: sykorova@oknoplastik.cz

Výrobce

RESPILON Ltd., 
207 Regent Street, London
www.respilon.com