CSR aktivity

RESPILON® od počátku své ochranné nanovlákenné výrobky nejen prodává, ale také nejrůznějšími způsoby podporuje osoby, které své zdraví musejí bránit nejintenzivněji: nemocné, těhotné ženy, děti nebo seniory.

CSR aktivity společnosti podporují to, co říká motto RESPILONU® – „Život za to stojí!“Výroční zpráva 2018

RESPILON® od počátku své ochranné nanovlákenné výrobky nejen prodává,
ale také nejrůznějšími způsoby podporuje osoby, které své zdraví musejí
bránit nejintenzivněji: nemocné, těhotné ženy, děti nebo seniory.


Po pěti letech na trhu jsme se v roce 2018 rozhodli tuto pomoc povýšit na
novou úroveň a provádět ji na ještě systematičtějším základě. V našem týmu
jsme pro CSR aktivity vyčlenili ty nejzkušenější kolegy, navázali spolupráci
s řadou nadací i charitativních organizací a samostatně nebo ve spolupráci
s nimi během dvanácti měsíců realizovali několik dobročinných projektů.

 

 Výroční zprávu za rok 2018 si můžete prohlédnout zde. 

Naši partneři

Nadační fond Šance onkoláčkům

Fond vznikl s cílem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami a s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním. Od roku 2014 již zprostředkoval pomoc 300 dětem v onkologické léčbě a 110 dětem trpícím dalšími chorobami. Prostředky pro pomoc – včetně psychické – získává pomocí veřejné sbírky, dobročinných bazarů a kulturních akcí.

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Fond již od roku 1999 podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Jeho prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Dále Krtek zajišťuje dovybavení pracovišť kliniky a přispívá na výzkum i vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu.

Klub nemocných cystickou fibrózou

Cystická fibróza je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí. Projevuje se mj. opakovanými infekcemi dýchacích cest, jež postupně způsobují poškození plic. Klub usiluje o zlepšování kvality života osob trpících cystickou fibrózou a o vyšší informovanost veřejnosti o tomto onemocnění.

MYJÓMI, družstvo invalidů

Organizace začínala v roce 2012 jako firma zabývající se ručním mytím automobilů, dnes se věnuje i montážním a demontážním kooperacím. Pro řadu společností řeší controlling a správu vozových parků. Působí coby významný zaměstnavatel více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. 

Senior pas

Unikátní projekt dlouhodobě podporuje obyvatelstvo České republiky ve věku od 55 let. Přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior pas. Nabízené slevy ve výši 5–50 % se zaměřují na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Rodinné pasy

Projekt vznikl roku 2006 s cílem podpořit rodiny s dětmi do 18 let. Podporuje rodinné rozpočty slevami, které lze čerpat na výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních a sportovních akcí. Aktuálně projekt funguje v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji a Hlavním městě Praha.

Nadační fond KOMETA

Nestátní nezisková organizace vznikla roku 2015 a podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Věnuje se dětem s PAS do 18 let na území JMK s cílem zvýšit povědomí o autismu, pomoci při výchově a vzdělávání těchto dětí i jejich začleňování do společnosti. Rodinám poskytuje poradenství a pomůcky, dětem asistentství. Organizuje volnočasové aktivity a společenské akce.

Zdravotní klaun

Nezisková organizace s národní i mezinárodní působností již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem a osamělým seniorům. Na 86 profesionálních Zdravotních klaunů navštěvuje 63 nemocnic, 7 domovů pro seniory a jeden hospic. Ročně uskuteční přes 3700 návštěv, kterými přispívají ke zlepšení psychického i celkového zdravotního stavu pacientů.

Občanské sdružení LOGO

Posláním OS LOGO je už od roku 2002 pomáhat osobám postiženým závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Klientem není pouze postižený, ale celá jeho rodina. Cílem služeb je poskytnout daným osobám šanci na všestranně plnohodnotný život. Patří sem mj. sociální rehabilitace a sociální poradenství, raná péče i provoz centra denních služeb. Důraz se klade na nácvik zvládání běžných denních aktivit a soběstačnosti.

Neziskové sdružení ONKA

Sdružení rodičů dětí s onkologickým onemocněním působí již osmým rokem při Klinice dětské onkologie FN Brno a díky regionálním centrům i v dalších městech. Zakládajícími členy jsou rodiče nemocných dětí, kteří přišli s myšlenkou pomoci dalším rodičům, jejichž dítě bojuje se závažným onemocněním. Mezi aktivity sdružení patří výtvarné dílny pro děti a rodiče v nemocnici, telefonická infolinka, relaxační pobyty a podpora pozůstalých rodičů.

Sun Drive Communications

Agentura pořádá pro klienty společenské i firemní akce, přičemž zajišťuje organizaci, program, propagaci, výrobu tiskovin a catering. Specializuje se na projekty orientované na seniory a rodiny – mj. je koordinátorem projektu Rodinné pasy a nositelem projektu Senior pas. Realizuje též konference různého rozsahu i venkovní pódiové akce (koncerty, veřejná vystoupení, promo kampaně).

Společně k úsměvu

Pacientská organizace převážně mladých lidí, kteří si v dětském věku či dospívání prošli onkologickou léčbou. Vytváří rozsáhlou síť sdílející zkušenosti a informace, usiluje též o propojení klinik dětské onkologie a hematologie po celé České republice. Jedním z jejích záměrů je vracet vyléčené pacienty v roli tzv. moudrých rádců neboli mentorů na dětskou onkologii.

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP je 3. největší zdravotní pojišťovnou v ČR. Nabízí řadu benefitů jako preventivní prohlídky zdarma, finanční příspěvky na prevenční programy či program slev PRO-FIT. V něm OZP poskytuje klientům možnost využívat slev a dalších výhod u smluvních partnerů. Pojištěnci OZP taktéž nemusí obíhat úřady, protože základní administrativní úkony vyřeší pohodlně online.

Děti na dlani

Nadační fond přispívá ke zlepšení péče o předčasně narozené děti. Na základě potřeb definovaných primáři 12 specializovaných center pro nedonošené novorozence pomáhá pořizovat vybavení do těchto center i dalších porodnických zařízení. Na popsané účely jde 100 % prostředků získaných od dárců, o jejich použití rozhoduje komise expertů České neonatologické společnosti.

Neonatologické oddělení FN Brno

Neonatologické oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče pro novorozence spadá pod Fakultní nemocnici Brno. Poskytuje veškerou péči o děti narozené předčasně i v původním termínu. Tým lékařů a sester dbá na neustálý kontakt matky s dítětem a maximální zapojení rodičů. Oddělení je držitelem titulu Baby-Friendly Hospital a certifikátu odbornosti ISO 9001:2008.

Karta seniora pomáhá seniorům rozvíjet aktivní životní styl, pěstovat koníčky, budovat přátelství a hodnotné vztahy. Cílem je umožnit setkávání při zajímavých příležitostech a inspirovat k netradičním aktivitám. S kartou mají senioři neustálý přísun výhodných nabídek pořádaných akcí i slev.

Charity Jam je každoroční BMX závod, který se koná v Bikeparku v městě Brumov-Bylnice. Závodů se každoročně účastní špičky freeridu nejenom z Česka, ale i ze zahraničí. Veškerý finanční výtěžek z této akce je věnovaný mentálně, či fyzicky handicapovaným dětem a dospělým.

Dustee je senzorický systém nové generace pro města, firmy i domácnosti. Kvalitu ovzduší měří tady a teď, vyhodnocuje a predikuje enviromentální problémy pomocí umělé inteligence. Zároveň přináší efektivní řešení pro kvalitnější život.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v Česku a jedno z největších v Evropě s kapacitou 2 199 lůžek, které ročně hospitalizuje 79 000 pacientů, což je nejvíce v celé České republice. FN Motol je rozsáhlý komplex nemocničních budov v Praze 5-Motole. Jejich poslání shrnuje heslo: "sloužíme generacím”. 

 

Zemská porodnice u svatého Apolináře (známá jako Porodnice U Apolináře) jslouží především jako porodnice, dále slouží Gynekologicko–porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze. Základními cíli činnosti gynekologicko-porodnické kliniky jsou léčebně-preventivní péče, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost.

Cílem Nadačního fondu N ve FN Motol je nejen zachránit děti, které se narodily předčasně a čeká je ještě dlouhý boj o život, ale zároveň nacházet nové, lepší metody a způsoby, které by těmto malým bojovníkům zajistily co nejmenší zdravotní komplikace a co nejlepší start do života. 

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) je pacientská organizace, navazující na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci. Jedním z hlavních cílů je zvýšení obecného povědomí o plicních nemocech, prohloubení vzájemné informovanosti a zlepšení spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

RESPILON® Česká republika

Areál Nový Cejl, Cejl 12, 602 00 Brno
tel.: +420 530 332 163
info@respilon.com

Výrobce

RESPILON Ltd., 
207 Regent Street, London
www.respilon.com